Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, oftewel gebruik van duurzame materialen en systemen, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid, is eindelijk standaard aan het worden. Precies dertig jaar geleden studeerde Ben Baudoin af op academie St. Joost met een woningbouwproject op basis van passieve – en actieve zonneenergie. Woningen met glas op het zuiden en de rug naar het noorden, waarbij hemelwater werd opgevangen voor hergebruik en stroom werd opgewekt met pv cellen en windmolens. Vandaag, zijn we ongeveer op hetzelfde niveau als toen en is er nauwelijks inhoud en toepassing aan deze bouwmethodiek gegeven, terwijl er nu echt geen keuze meer is, maar een grote noodzaak. Daarbij is energie besparen conform epc norm alleen, absoluut onvoldoende.

Buiten het feit, dat binnen vijf jaar de energieprestatie al gehalveerd zal worden en de CO2 reductie in 2020 op dertig procent moet liggen, is ook de uitgebreide BREEAM norm langzaam maar zeker in Nederland ingevoerd, waarbij extra factoren zoals, gezondheid van de gebruikers, water, landgebruik, transport en afvalstromen, kortom de gehele levenscyclus van het gebouw een belangrijke rol spelen.

Het bouwen is op dit moment echt snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken, met een materialisering die hernieuwbaar is en onderdeel uitmaakt van een niet belastende cyclus, waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen urgent wordt.

Dit alles vraagt om uitgebreide kennis, inventiviteit en slimme toepassingen, goede samenwerking van alle deskundigen onderling en dit al vanaf het eerste vroege bouwinitiatief en de eerste basisidee├źn in plaats van aan het eind voor alleen een epc berekening, als norm achteraf. Die tijd is voorbij.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Baudoin van Alphen Bergers is hierbij een goede participant en biedt graag haar ervaring en kennis aan, betreffende passief bouwen en zonneenergie, (deels) ondergronds bouwen, intensief grondgebruik, duurzame materiaaltoepassing, het aanpassen van bestaande woningen en het restaureren of functiewijzigen van (rijks) monumenten waarin een laag energieverbruik gehaald kan worden.