01 / 2017 Baudoin van Alphen genomineerd voor welstandsprijs gemeente Breda!

01 / 2017 Baudoin van Alphen genomineerd voor welstandsprijs gemeente Breda!

Geachte heer Baudoin,

Zoals al telefonisch besproken bent u genomineerd voor de Welstandsprijs Breda welke donderdag 26 januari a.s. wordt uitgereikt. De prijs is een initiatief van BLASt en de BNA Kring West-Brabant. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt voor twee verschillende categorieën, namelijk:

categorie 1. Woningbouw

categorie 2. Erfgoedtransformaties

Binnen deze categorieën heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda een longlist samengesteld uit de beste plannen waarvoor in de afgelopen drie jaren (2014, 2015 en 2016) een omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze lijst is beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit Arjan Harbers (stedenbouwkundige, werkzaam bij Topotronic en verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving), Ruud van Ginneken (architect en werkzaam bij architectenbureau CEPEZED) en Dingeman Kuilman (directeur Stedelijk Museum Breda). Per categorie heeft de jury drie projecten genomineerd, t.w.:

categorie 1. Woningbouw

            – Nassaustraat door Baudoin van Alphen Architecten

            – Gasthuyspoort door Bedaux de Brouwer Architecten.

            – Lofthome door BKVV Architecten & Futurehomeconcepts

categorie 2. Erfgoedtransformaties

            – Hotel Nassau Breda door C5 Architecten 

            – Brouwhuis door Haverman van den Meiracker Vermeulen

            – NHTV Campus door INBO architecten
De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt tijdens het BLAStcafé op 26 januari a.s. De wethouders Marianne de Bie en Patrick van Lunteren reiken de prijzen uit.

De prijs bestaat uit de Bredase Roede, een oude bouwkundige lengtemaat die uniek was in de Baronie van Breda. De avond wordt afgesloten met de nieuwjaarsborrel.