07 / 2016 Robbert Lancel afgestudeerd aan de Academie van bouwkunst Tilburg

huis ontwerpen

impressie

07 / 2016 Robbert Lancel afgestudeerd aan de Academie van bouwkunst Tilburg

Deze maand is Robbert Lancel, werkzaam bij Baudoin van Alphen architecten sinds 2012, met het project ‘’Tidal Village’’ afgestudeerd als architect aan de Academie voor Architectuur en Stedenbouw.
Het ontwerp is een toekomstscenario voor Ameland waarbij de fysieke barrière tussen land en water is verdwenen. 1 kilometer uit de waddenkust van Ameland is een haven voor het eiland ontworpen die onder invloed van de beweging van eb en vloed zeilers en Wadlopers ontvangt. Het ontwerp bestaat uit een constellatie van drijvende en op palen geplaatste gebouwen dat functioneert als een permanente ontmoetingsplaats, een veilige haven waar zeemansverhalen worden gedeeld. Een intensieve studie met een prachtig resultaat, waarmee we Robbert van harte feliciteren!