Opdracht van Boei voor uitwerking voorlopig ontwerp voor het Nemiusklooster te ’s-Hertogenbosch


Geen foto's gevonden

Opdracht van Boei voor uitwerking voorlopig ontwerp voor het Nemiusklooster te ’s-Hertogenbosch

12/14
Na een lange periode van eigendomsoverdracht van het gebouw van Zayaz naar Boei, aangestuurd door de nimmer aflatende energie en vasthoudendheid van de Soete Moeder is de wisseling een feit.
De Soete Moeder blijft aan boord als exploitant en baudoin van Alphen als herbestemming en restauratiearchitect van dit prachtige waardevolle rijksmonument met kloostertuin. Medio 2016 is de ingebruikname als hotel voorzien. Net op tijd voor de viering van het in het Jeroen Bosch jaar!
Wij wensen Boei en De Soete Moeder een vruchtbare en voorspoedig verlopend bouwproces toe!