Per 1 januari Ilona van Alphen lid van de Omgevingscommissie Tilburg

huis ontwerpen

Per 1 januari Ilona van Alphen lid van de Omgevingscommissie Tilburg

De omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Naast advisering in verband met omgevingsvergunningen en redelijke eisen van welstand en monumentenzorg, komen ook andere aspecten aan bod. Op de agenda onder meer onderwerpen als structuur-, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en beleidsmatige thema’s over het ruimtelijk erfgoed.
Eerder was zij gedurende zes jaar werkzaam als welstandscommissielid in de gemeente Breda. Naast het praktiserend bezig zijn als architect binnen het eigen bureau zijn deze externe werkzaamheden een verrijking en verbreding van het vakgebied.