Publiciteit atrium ’t Zamen

Publiciteit atrium ’t Zamen

Baudoin van Alphen ontwerpt samen met Ctrl-O een atrium voor ouderen in ’t Zamen te DenHaag in opdracht van Staedion.

Inmiddels is de ontmoetingsplek voor ouderen die uitnodigt om tuinierend actief te zijn in kruidendaktuin, plantenkas, plantbakken en planttafels opgeleverd en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Unieke binnentuin voor Het Zamen

De bewoners van Het Zamen hebben gisteren samen met Staedion ‘het tuinbouwgebied’ officieel in gebruikgenomen, oftewel een unieke binnentuin met daarin een plantenkas en verhoogde plantenbakken.

De eerste woningen van Het Zamen werden in juli 2013 opgeleverd en ook de plantenkas en plantenbakken werden vorig jaar opgeleverd, maar tot voor kort was daar weinig mee gebeurd. Logisch, want de meeste bewoners waren nog bezig met het wennen aan en het op orde krijgen van hun nieuwe woonomgeving. Nu het beter weer is, werd onlangs besloten gezamenlijk de buitenboel aan te pakken.

Kruidentuin
De plantenkas wordt voortaan onder meer gebruikt als ‘logeeradres’ voor planten van bewoners die kortere of langere tijd afwezig zijn. Andere bewoners zorgen er in die tijd voor dat de planten water krijgen. Gisteren werden er in de kas pompoenzaden ingezaaid, die later worden overgeplant in de buitenbakken. In de buitenbakken is inmiddels een heuse kruidentuin gerealiseerd. Ook zijn er aardbeien-, bloemkool- en broccoliplanten in de grond gezet.

Verder uitgewerkt
Leden van de van de Surinaamse woongroep Kankantri in Het Zamen hebben gepleit voor het aanplanten van Madame Jeanette-pepers en een bananenboom. Kortom, er is inspiratie genoeg onder de bewoners. Komende maanden worden de groene plannen door de bewoners verder uitgewerkt. Gisteren werd er aandacht besteed aan de officiële ingebruikname van het ‘tuinbouwgebied’, Riet Schurman knipte, als lid van de bewonerscommissie, het lint door waarmee ze de plantenkas officieel in gebruik nam. Staedion wenst alle bewoners van Het Zamen een vruchtbaar groeiseizoen toe, maar vooral ook veel plezier én ontmoeting in deze unieke binnentuin.