14 zorgwoningen en zorgruimte te Breda

14 zorgwoningen en zorgruimte te Breda

programma

In nauwe samenwerking met Stichting Wierde is gezocht naar een geschikte plek voor de bouw van 14 stuks zorgwoningen in Breda. Deze werd gevonden aan de Leistraat op de locatie van het voormalige buurthuis ’t Bakkeleijke. Om tot een optimale inpassing te komen werden diverse stedenbouwkundige studies gemaakt van appartementen tot grondgebonden woningen. In overleg met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Breda, woningbouwcorporatie WonenBreburg, zorgverlener ASVZ en wijkraad Zandberg  is een opzet gemaakt voor de woningen rondom een hof. De éénpersoonswoningen zijn voor bewoners met een verhoogde gevoeligheid voor psychosen, vandaar het idee de woningen aan een eigen intieme tuin te positioneren. Het geeft hen de mogelijkheid een groene buitenruimte te gebruiken die niet per definitie openbaar is maar een tussenstap biedt tussen privé en openbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid deze ruimte gezamenlijk te onderhouden. We zien mogelijkheden voor een moestuin, wilde bloementuin en een gezamenlijk terras aan de gemeenschappelijke woon-zorgruimte en natuurlijk minimaal één prachtige boom.

oppervlakte
1340 m²

ontwerp
Ben Baudoin en Ilona van Alphen

aannemer

fotografie