Brede School Burgst te Breda

Brede School Burgst te Breda

programma

Burgst is een Brede School. Het is een multifunctioneel gebouw waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 dagelijks verblijven in de vorm van opvang, onderwijs, ontspanning en sport.

Het concept van de Brede School is dat door het clusteren van diverse voorzieningen, efficiënt ruimtegebruik en interactie tussen de verschillende leeftijdsgroepen kan worden bewerkstelligd.

In de Brede School Burgst zijn de 9 klassige basisschool Burgst, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang DolFijn, gymaccomodatie en een jongerenontmoetingsplaats gehuisvest. In 2003 komen er 6 klassen en een speellokaal bij in de vorm van schoolwoningen.

oppervlakte
2640 m²

ontwerp
Ilona van Alphen en Ben Baudoin

aannemer

fotografie
Riesjard Schropp