De Plint in Tilburg

De Plint in Tilburg

programma

“Het plintgebouw in het Veemarktkwartier biedt een bijzonder antwoord op de context van het stedelijk gebied en de specifieke bouwkundige situatie. Het gebouw is onderdeel van een bestaande parkeergarage met slechts één buitengevel, gericht naar het westen. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed om de daglichttoetreding zo diep mogelijk het gebouw in trekken en die conditie te verbinden met een zeer wisselende en flexibele ruimte-indeling.
Het is de architectencombinatie Ed Bergers Architecten uit Tilburg en Koning Ellis architecten uit Amsterdam erg gelukt contextueel denken te verbinden met het gewenste sociaaleconomisch elan dat ZZP’ers vandaag van werkgebouwen verlangen. Het bijzondere van de architectencombinatie is de precisie en flexibiliteit in denken op alle relevante schaalniveaus en levert daarmee een zeer empathische en inspirerende bijdrage aan de stad.”
• • •
Ludo Hermans  |  Stedenbouwkundige  |  Gemeente Tilburg

Eind 2013 is in een samenwerkingsverband met Koning Ellis architecten en Elisabeth Boersma planB. een besloten competitie gewonnen voor de ontwikkeling van de plint van de Tivoli-parkeergarage. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Veemarktkwartier, een gesubsidieerde gebiedsontwikkeling voor versterking van de creatieve bedrijvigheid dicht nabij het centrum van Tilburg. In de parkeergarage is bij de bouw in 1994 ruimte gereserveerd voor een latere invulling, nu dus ingevuld met een bedrijfsverzamelgebouw van 1500m2 en de nieuwe entree van poppodium 013.

Met de stedenbouwkundige inpassing wordt een begrijpelijke schaal teruggebracht aan de Veemarktstraat en het centrum. Vanaf 1994 toonde de parkeergarage van Benthem Crouwel en Bonnema zich echter met een groot stalen roosterscherm meer als achtergevel aan de stad. Door toepassing van een verstaffeling in de volumeopbouw, en de geleding in de gevel, past het nieuwe straatbeeld beter bij de omliggende centrumbebouwing. De architectuur bemiddeld tussen de bestaande stalen parkeergarage en de industriële historie van de achterliggende locatie: Wolspinnerij “De Phoenix”.

In de nieuwbouw is een hoeveelheid aan werkruimten opgenomen en is een diversiteit aan invulling mogelijk gemaakt. Een werkplek binnen een collectief werkveld, maar ook een eigen werkplaats/studio met eigen entree vind
zijn inpassing. Kleine units op de 2e verdieping of atelier met winkelfunctie direct aan de straat. Deze veelzijdigheid maakt van het gebouw een duurzame invulling.

De inpassing in de bestaande stalen parkeergarage bleek geen eenvoudige opgave. Daglicht en uitzicht was maar aan één zijde mogelijk en het nieuwe gebouw moest zelfstandig in de garage worden ingepast. Twee gebouwhoge gangen brengen licht en lucht tot achter in het gebouw. Verspringende en hellende vloeren van de parkeer-garage zijn ingezet om bijzondere ruimtes met verschillende hoogtes te realiseren.

oppervlakte
1800m2

ontwerp
Ed Bergers, Suzanne Ellis, Annegien van Dijk, Elisabeth Boersma, Dennis van Herel

aannemer
Van de Ven Bouw & Ontwikkeling, Tilburg

fotografie
Stijn Poelstra