Klooster Nemiusstraat “kamers met kansen”

Klooster Nemiusstraat “kamers met kansen”

programma

Herbestemming en restauratiepension

‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke stad zijn waar jongeren graag wonen, leren en werken. Niet alleen voor jongeren die in staat zijn dit zelf te regelen, maar ook voor jongeren die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Lokaal wordt aan deze groep vanuit diverse organisaties expliciet aandacht geschonken.

Deze partners ontwikkelen met Zayaz het Kamers met Kansenproject in het Nemiusklooster aan de Nemiusstraat. Een bijzondere samenwerking waarbij de deelnemende organisaties Koning Willem I college, Weener Groep, Divers, Juvans, Oosterpoort, Cello, Humanitas en gemeente ‘s-Hertogenbosch bereid zijn om hun nek uit te steken.

De ruimtelijke indeling van het Nemiusklooster leent zich uitermate goed voor een woon-, leer- en werkplek onder hetzelfde dak. Het woondeel is in het voormalig pensionaat. In het hoofdgebouw van het klooster komt een stadshotel. Via een speciale constructie krijgen de jonge bewoners van het klooster de kans om in allerlei functies in het kloosterhotel stage te lopen of te werken. Het wonen, leren en werken is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. © ZVGO 25 januari 2011

http://www.kamersmetkansen.nl

bekijk dit project op de site van ‘De Architect’

Lees het artikel over dit project in het jaarverslag van BAI

oppervlakte

ontwerp
Ilona van Alphen en Ben Baudoin

aannemer

fotografie
Patrick Meis