Kloosterhotel ‘de Soete Moeder’ ’s Hertogenbosch

Kloosterhotel ‘de Soete Moeder’ ’s Hertogenbosch

programma

Het klooster met kapel is een Rijksmonument en is ontworpen door architect Valk. Het klooster maakt onderdeel uit van het ensemble kerk-klooster-scholencomplex-pension. Het voormalig pension is door ons reeds verbouwd tot Kamers met Kansen.

De kapel en fraaie trappenhuizen zijn van bijzondere waarde. De structuur van het gebouw is grotendeels intact gelaten maar wel verduurzaamd en er is zorgvuldig gezocht naar een goede inpassing van de 22 hotelkamers in het gebouw waarbij zo min mogelijk van het karakter en de structuur van het gebouw verloren gaat. Het resultaat is dat vrijwel iedere hotelkamer anders van opbouw en karakter is wat samen met de prachtige kloostertuin een speciale hotelervaring biedt.
Het hotel is bijzonder doordat het een sociale onderneming is die jonge mensen zonder startkwalificatie of lastige positie op de arbeidsmarkt de kans biedt om leer- en werkervaring op te doen. Veel jongeren van Kamers met Kansen zijn hier werkzaam.
De inrichting is veelal met vintage meubilair ingericht door de Soete Moeder zelf waarvoor door ons een visiedocument is opgesteld hoe om dient te worden gegaan met het interieur. Het betreft een visie op het te restaureren monument, de kloostertypologie en de eigentijdse uitstraling van het Kloosterhotel de Soete Moeder.

Visie interieur de soete moeder concept 26-1-2015

oppervlakte

ontwerp
Ilona van Alphen, Ben Baudoin

aannemer

fotografie
Patrick Meijs